pl en de fr
16-01-2020

Posiedzenie Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego - 23-01-2020 r.

PORZĄDEK OBRAD Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 23 stycznia 2020 r., godz.18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8

Posiedzenie poprzedzone będzie wizją lokalną Centrum Lokalnego przy Placu Grunwaldzkim o godz.17.00. Radni spotykają się przed wejściem do CAL.

 1.  Przyjęcie porządku obrad
 2. Aktywność lokalna pod egidą Urzędu Dzielnicy na terenie Zatrasia i Nowego Żoliborza: a. Centrum Lokalne Plac Grunwaldzki – dyskusja nad koncepcją funkcjonowania; b. informacja nt. powodów zaniechania powołania MAL – Zatrasie; c. działalność Partnerstwa Lokalnego „Rudawka-Zatrasie”;
 3. Informacja Zarządu Dzielnicy nt. długoterminowej strategii dot. Miejsc Aktywności Lokalnej na Żoliborzu.
 4. Kwestia zmiany nazwy ulicy Harcerskiej na Aleję Harcerską – opinia Komisji
 5. Sprawy różne, wolne wnioski
 6. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komisji
Samorządności i Dialogu Społecznego
/-Adam Buława-/

Zaproszeni goście:

 • Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Wiesław Błasiak – p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 • Przedstawiciel Zespołu Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz
 • Przedstawiciele Administracji i Rady Osiedla WSM - Zatrasie
 • Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej - Partnerstwo Lokalne dla Rudawki i Zatrasia
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza