pl en de fr

Wydarzenia o bezpieczeństwie

W Warszawie i całym województwie mazowieckim kończą się ferie zimowe, ale żoliborskie przedszkolaki niestrudzenie poznają tajniki bezpiecznego zachowania się w różnych niespodziewanych sytuacjach, zarówno w czasie wolnym na powietrzu, w domu, jak i będąc pod opieką dorosłych w placówkach miejskich.

W Warszawie, jak i w całym województwie mazowieckim rozpoczęły się właśnie zimowe ferie. Wraz z początkiem zimowej przerwy w zajęciach szkolnych, dzieciom z żoliborskich szkół zorganizowano spotkanie, aby porozmawiać o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas zabawy na świeżym powietrzu.

W środę, 29 stycznia w Domu Pielgrzyma "Amicus" przy ul. Hozjusza 2 odbyły się zajęcia z seniorami Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III wieku z zakresu bezpieczeństwa. Podczas spotkania, policjanci podkreślali, aby seniorzy szczególnie uważali podczas kontaktu z osobami, którzy twierdzą, że są funkcjonariuszami Policji, prokuratorami, a także pracownikami ZUS, opieki społecznej, elektrowni, gazowni, telekomunikacji i zwracali uwagę, czy aby nie mają do czynienia z oszustami. Poinformowali także w jaki sposób mogą zweryfikować czy dana osoba jest faktycznie tą, za którą się podaje.

Nieodłączną częścią tych spotkań jest także przypomnienie o dobrych zasadach w codziennym życiu jak nieujawnianie nieznajomym informacji takich jak: numeru telefonu komórkowego, numer PESEL, numer dowodu osobistego, wielkość posiadanych oszczędności, stan kont bankowych oraz haseł.

Dodatkowo seniorom – jako grupie szczególnie narażonej na działania oszustów – wyjaśniono dlaczego nie powinni zgadzać się na oferowane im atrakcyjne warunki zakupów towarów oraz usług oraz dlaczego nie powinni podpisywać żadnych umów w tym zakresie. Jeżeli natomiast wystąpią takie sytuacje to mają natychmiast powiadomić Policję, najbliższą rodzinę, znajomych oraz sąsiadów. Podstawowa zasada brzmi: nie wpuszczaj obcych do domu, zachowaj ostrożność podczas wizyt osób nieznajomych, zamykaj drzwi na klucz lub wewnętrzny zamek.

Seniorzy w trakcie zajęć byli bardzo aktywni zadając wiele pytań funkcjonariuszom Policji dotyczących ich bezpieczeństwa, a także dzielili się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami w tym zakresie. Seniorom wręczono kalendarze na rok 2020 oraz ulotki informacyjne „Recepta na oszusta” przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

Zajęcia zostały zorganizowane przez delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Żoliborz wraz z Komendą Rejonową Policji Warszawa V, w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej przeciwdziałaniu zagrożeniom, na które narażeni są seniorzy ze strony przestępców stosujący metody wyłudzania pieniędzy „Na Wnuczka”, „Na Policjanta” lub inne o podobnej metodzie działania.

 

675756757

10 i 13 stycznia mieszkańcy żoliborskiego Domu Seniora „Piękny Brzeg” przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ulicy Wyspiańskiego, spotkali się z funkcjonariuszami Policji i dyskutowali o stosowanych przez przestępców metodach wyłudzania pieniędzy, kradzieży i oszustw oraz jak się przed takimi sytuacjami uchronić.

We wtorek, 17 grudnia policjantka z Wydziału ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KRP W-wa V oraz pracownik delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Żoliborz, poprowadzili spotkanie o bezpieczeństwie dla uczniów klas „1 - 3” ze Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana na ul. Mścisławskiej 1.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza