pl en de fr
10-12-2020

Jakie drzewa w Parku Sady Żoliborskie?

W dniach od 16 września do 6 października odbyły się konsultacje społeczne „Jakie drzewa w Parku Sady Żoliborskie?” dotyczące koncepcji nasadzeń nowych drzew w parku. W spotkaniach w parku oraz online i w spacerach z ekspertami wzięło udział łącznie 320 osób.

Podczas działań terenowych (mobilne punkty konsultacyjne) zebrano 151 opinii, w formie elektronicznej (e-mail) wpłynęło 136 opinii, natomiast podczas spacerów z ekspertami zebrano ich 17, a na spotkaniu on-line 16 opinii.

W ciągu trwających trzy tygodnie konsultacji zebraliśmy wnioski i opinie mieszkańców oraz osób odwiedzających park na temat nowych nasadzeń drzew oraz ogólnej koncepcji parku w przyszłości. W opiniach zbieranych na terenie parku i drogą mailową mieszkańcy określili zarówno preferowany przez nich charakter nasadzeń, argumentując odpowiednio proponowane przez nich rozwiązania, jak i zaproponowali konkretne gatunki drzew, które chcieliby widzieć w Parku Sady Żoliborskie.

Na podstawie wszystkich zebranych podczas konsultacji opinii mieszkańców, sporządzony został raport z konsultacji społecznych, który dostępny jest na stronie: http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/raport_sady_zoliborskie_30_listopada.pdf

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, biorąc pod uwagę opinie, wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie z konsultacji społecznych zwróci się do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o zmianę decyzji dotyczącej rodzaju nasadzeń i zastąpienie gatunków drzew wskazanych w decyzji (nasadzenia zastępcze), drzewami owocowymi, sadowniczymi, zaproponowanymi przez mieszkańców w konsultacjach społecznych.

Ponad to, w 2021 roku w Parku Sady Żoliborskie realizowane będą dwa zwycięskie projekty z Budżetu Obywatelskiego. W ramach tych projektów, w 2021 roku w Parku Sady Żoliborskie przy udziale ekspertów, opracowana zostanie m.in. strategia urządzenia Parku Sady Żoliborskie uwzględniająca zachowanie unikatowej, sadowniczej formuły parku. Przeprowadzona zostanie także inwentaryzacja wszystkich drzew w parku oraz dokonana zostanie pielęgnacja drzew owocowych/sadowniczych. Pojawią się m.in. łąki kwietne, ule, domki dla owadów i jerzyków oraz kompostowniki. Ponad to zaplanowane zostały wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców z miodobrania i kompostowania.

Więcej o zwycięskich projektach z Budżetu Obywatelskiego:

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza