pl en de fr

Komunikaty i ogłoszenia

Informujemy, że obsługa mieszkańców w sprawach dotyczących działalności gospodarczej oraz zezwoleń w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz jest zawieszona do odwołania.

Mieszkańcy Warszawy do końca maja mogą składać wnioski o dofinansowanie do instalacji urządzeń gromadzących wodę, usuwania wyrobów z azbestem, a także o dotacje na przyłączenie budynku do kanalizacji. 

Od 1 kwietnia br. opłaty za odpady dla mieszkańców Warszawy będą naliczane według ilości zużytej wody. Ta metoda daje warszawiakom możliwość wpływu na wysokość swojej miesięcznej stawki za śmieci.

Projekt pn. SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy realizowany jest w dwóch żoliborskich placówkach – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana oraz Szkole Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy.

Zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). Urząd Dzielnicy Żoliborz organizuje dowóz uczniów niepełnosprawnych. Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci niepełnosprawnych mają do wyboru dwie formy dowozu: dowóz zbiorowy organizowany przez gminę lub dowóz indywidualny realizowany przez rodziców/prawnych opiekunów.

Dowóz zbiorowy

Usługa świadczona jest przez specjalistyczne firmy transportowe, które zapewniają dowóz samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych oraz opiekę podczas realizacji tej usługi.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale Oświaty i Wychowania następujące dokumenty:

Dowóz indywidualny

Zgodnie z Zarządzeniem nr 455/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek powierzenie zadania dowozu  następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem a m. st. Warszawa i polega na zwrocie poniesionych kosztów.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale Oświaty i Wychowania następujące dokumenty:

Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli dysponentami samochodu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego.

Uprzejmie informujemy, że w związku z procedurą przetargową, WNIOSKI o zapewnienie dowozu zorganizowanego w roku szkolnym 2021/2022 należy składać w terminie do 1 kwietnia 2021 r., w głównej siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8 lub przesłać pocztą.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza