25-02-2021

Na Żoliborzu uczczono Święto 1 Polskiej Dywizji Pancernej

W czwartek, 25 lutego 2021 r. na Placu Inwalidów w Warszawie odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji święta 1. Polskiej Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka, jednej z  najbardziej znanych jednostek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie walczących w II Wojnie Światowej.

Nigdy nie pobici przez wroga i zawsze zwycięscy zyskali podziw sojuszników i wdzięczność mieszkańców wyzwalanych miejscowości. Dowodzący Dywizją generał Stanisław Maczek to jeden z najdzielniejszych i najwybitniejszych polskich dowódców podczas II wojny światowej oraz człowiek, który swoją postawą zyskał miłość podkomendnych.

1. Dywizja Pancerna powstała 25 lutego 1942 r. na rozkaz Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. Po przeszkoleniu, w sierpniu 1944 r. w składzie 1. Armii Kanadyjskiej, dywizja została przerzucona na front zachodni, do Francji. Tam też, w bitwie pod Falaise odegrała kluczową rolę w zamknięciu okrążenia wokół niemieckich 7. Armii i 5. Armii Pancernej. Zwycięski szlak bojowy dywizji wiódł następnie przez północną Francję, Belgię, Holandię, gdzie polscy „Pancerniacy” wyzwolili z rąk niemieckiego okupanta szereg miast, witani entuzjastycznie przez miejscową ludność. W historii „Czarnej Dywizji” w sposób szczególny zapisały się ciężkie walki o wyzwolenie holenderskiej Bredy, z której polscy żołnierze wyparli niemieckie oddziały bez strat w ludności cywilnej i uszczerbku dla zabytkowej architektury miasta. W drugiej połowie kwietnia 1945 r. 1. Dywizja Pancerna przekroczyła granicę niemiecką i wzięła udział w ostatniej ofensywie na chylące się ku upadkowi Niemcy. Zwycięski pochód formacji zakończył się 5 maja 1945 r., zdobyciem przez żołnierzy gen. Maczka portu wojennego w Wilhelmshaven w północno-zachodnich Niemczech.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka, placówek dyplomatycznych akredytowanych w Rzeczypospolitej Polskiej - oraz mieszkańcy Warszawy. Przybyli także kombatanci i weterani - uczestnicy walk na różnych frontach II wojny światowej. Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy reprezentowali burmistrz Paweł Michalec i zastępca burmistrza Agata Marciniak-Różak.

Organizatorami uroczystości byli: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Stołeczne Środowisko 1. Polskiej Dywizji Pancernej reprezentowane przez ppłk Janusza Gołuchowskiego oraz Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy.