Pomagajmy kotom wolno żyjącym

Zima to szczególnie trudny czas dla kotów wolno żyjących. Zapewnijmy im w tym czasie bezpieczne schronienie np. w pomieszczeniu piwnicznym, z możliwością swobodnego wejścia i wyjścia lub takie zamontujmy. Pamiętajmy także konserwacji okienek dla kotów wolno żyjących.

Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego też nie można ich wyłapywać ani gdziekolwiek wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W miarę możliwości zapewnijmy dla nich bezpieczne, ciepłe i suche schronienia z dostępem do wody i jedzenia. Dla opiekunów społecznych kotów, dzielnica Żoliborz zapewnia karmę na ich dokarmianie.

m koty

W załączeniu Apel Prezydenta Rafała Trzaskowskiego o pomoc kotom wolno żyjącym