pl en de fr

Dodatkowy nabór wniosków na inwestycje ekologiczne

Mieszkańcy Warszawy do końca maja mogą składać wnioski o dofinansowanie do instalacji urządzeń gromadzących wodę, usuwania wyrobów z azbestem, a także o dotacje na przyłączenie budynku do kanalizacji. 

Ogłoszony został właśnie dodatkowy nabór wniosków o dotację do 31 maja 2021 r. na inwestycje realizowane w tym roku.

Zdecyduj się chwytać wodę

Udzielane są dotacje na budowę:

  • urządzeń retencyjno-rozsączających - instalacje posadowione w gruncie, umożliwiające czasowe gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne;
  • zbiorników retencyjnych - szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub podziemne, poprzez które woda nie przenika do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na instalacji odprowadzania wody deszczowej lub w postaci oczek wodnych.

Dotacja wynosi do 80 proc. wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 4000 zł dla osób fizycznych i 10 tys. zł dla pozostałych wnioskodawców.

Usuń azbest

Warszawiacy mogą skorzystać z dofinansowania do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Miasto pokrywa do 100 proc. kosztów demontażu, pakowania, wywozu oraz przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Kanalizacja zamiast szamba

Przyłączenie budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z dotacji do likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego. Na realizację takiej inwestycji można otrzymać 4 000 zł.

Składanie wniosków

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy lub przesłać pocztą na adres: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 443 25 19, 22 443 25 74, 22 443 25 77, 22 443 25 86, 22 443 25 92.  

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza